Brugsbetingelser

1       Introduktion

Velkommen til app’en Maneno ("Maneno", ”Maneno App’en”), som kort fortalt er en kombineret læsetræningsspil og e-bogslæser for børn i indskolingsalderen. Maneno app’en, herunder tilknyttede websteder og produkt varianter: Maneno Family og Maneno Class (samlet "Maneno Tjenesten" eller "Tjenesten"). Tjenesten markedsføres og udgives af Knowl'ge ApS (”Knowl’ge”), eneejer af Maneno Tjenesten. Læs mere om Maneno Tjenesten her www.knowlge.com.

Knowl’ge ApS fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Knowl’ge ApS

CVR-nr. 36476591

På Højden 20

2900 Hellerup

Danmark

Tlf.: +45 6173 2900

E-mail: info@knowlge.com

 

Ved oprettelse af en brugerprofil hos Maneno tiltrædes samtidig en bindende aftale med Knowl’ge. Denne bindende aftale udgøres af disse brugsbetingelser, herunder fortrolighedspolitik, abonnementsbetingelser og -priser (samlet benævnt "Vilkårene", ”Vilkår”) i deres fulde omfang.[DAHL1] 

 

2       Vedrørende disse Vilkår

Knowl’ge forbeholder sig retten til fra tid til anden at kunne ændre disse Vilkår. Ændrede Vilkår og priser skal meddeles direkte til abonnenten via e-mail. Ændringer bliver gældende efterfølgende måned for eksisterende abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. Knowl’ge har ret til at kommunikere med abonnenter via telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Maneno. [DAHL2] [JKP3] 

Opdateret udgave af disse Vilkår, er altid tilgængelige via brugerprofilen på Maneno Tjenesten, og kan downloades som i pdf-format fra www.knowlge.com/myaccount. 

Vilkårene er kun tilgængelige på dansk.[DAHL4] 

3       Retmæssig adgang til Maneno Tjenesten

Retmæssig adgang til Maneno Tjenesten kan opnås på én af nedenstående to måder. 

De til enhver tid gældende abonnementsbetingesler og priser fremgår af www.knowlge.com/subscription

3.1     Privat brugere: Maneno Family

Maneno Tjensten kaldet Maneno Family tilbydes til private brugere.

Se procedure vedr. brugeroprettelse, abonnementsbetingelser og opsigelse for Maneno Family i afsnit 4 nedenfor.

NB. I Maneno Family indtræder forældre/værge og børn tilknyttet husstanden, som ”Abonnent” henholdsvis ”Brugere” i henhold til nærværende Vilkår.

3.2     Skole brugere: Maneno Class

Maneno Tjenesten kaldet Maneno Class, tilbydes til skoler, som kan tegne abonnement ved at henvende sig direkte til Maneno på info@knowlge.com eller via Materialeplatformen (http://materialeplatform.emu.dk/). 

Elever i klasser eller klassetrin, der er specifikt omfattet af skolens abonnement på Maneno Class, kan benytte deres Uni*login som brugeradgang til Maneno Class. Ved elevens første logon tiltræder skolen på vegne af eleven disse Vilkår – dog undtaget afsnit 4, der ikke er relevant for Maneno Class.

NB. I Maneno Class indtræder skole og elever, som ”Abonnent” henholdsvis ”Brugere” i henhold til nærværende Vilkår.

4       abonnement og brugerprofil på Maneno Family

Abonnement kan kun tegnes af personer der er fyldt 18 år, og som har fast adresse i Danmark. 

For hvert abonnement på Maneno Family er Tjenesten tilgængelige for ét barn tilknyttet husstanden, så længe abonnementet er aktivt. NB. Der kan oprettes flere abonnementer og brugerprofiler på samme abonnement-konto, hvis der fx er flere søskende i husstanden.

4.1     Registrering

Adgang til Maneno Family opnås ved at forældre (eller værge) tegner abonnement på Maneno Family og samtidig registrerer barnets brugerprofil på www.knowlge.com/registration

Først vælges et abonnementtype og dernæst udfyldes abonnentens kontaktinformationer navn, adresse, telefonnummer, e-mail og password. Desuden registeres kreditkortoplysninger med henblik på løbende afregning af abonnementsbetaling.

Dernæst registreres en brugerprofil for barnet på Maneno Family oprettes ved at indtaste en række personlige oplysninger, herunder navn, alder, favorit læse genre, læseniveau, skole og klasse, samt vælge brugernavn og adgangskode, som barnet skal benytte for at benytte Maneno. 

I forbindelse med nytegning af abonnement og registrering af brugerprofil, anvendes knappen ”Tilbage” for at fortryde og rette indtastningsfejl.

Abonnenten (forældren/værgen) godkender registreringen af brugerprofilen og indgår bindende aftale med Knowl’ge på nærværende Vilkår, ved at klikke på knappen ”Godkend”. Når brugerprofilen er godkendt, fremsender Knowl’ge en oprettelsesbekræftelse, samt på det valgte abonnement og brugerregistreringen til den oplyste e-mail. 

4.2     Afregning

Når fortrydelsesperioden er udløbet trækkes abonnementsbetalingen forud for den for det valgte abonnement relevante periode (normalt månedsvist). I forbindelse med afregningen sendes kvittering for det afregnede beløb til abonnenten via den oplyste mail-adresse. 

4.3     Opdatering af kontaktinformation

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplysninger, som blev givet ved registreringen, er korrekte, samt at den opgivne e-mailadresse er korrekt og aktiv. Abonnenten har pligt til at ændre sine personlige oplysninger hos Knowl’ge, f.eks. ved oprettelse af ny e-mailadresse eller ved brug af nyt kreditkort. 

Abonnenten kan via www.knowlge.com/myaccount få adgang til en oversigt over sine aktive abonnementer og mulighed for at rette sine kontaktinformationer og kreditkortinformationer. 

E-post som Knowl’ge sender til abonnentens e-mail anses for at være kommet til abonnentens kundskab tre dage efter afsendelse. Knowl’ge skal inden for syv arbejdsdage flytte medlemskabet til anden e-mail, såfremt abonnenten har anmodet om dette ved skriftlig henvendelse til info@knowlge.com fra en gyldig e-mail. 

4.4     Opsigelse

For at opsige abonnementet, gå til www.knowlge.com/myaccount og log ind. Vælg det/de abonnement(er) der ønskes opsagt, og vælg Opsig. 

Opsigelsen skal ske senest kl. 16 dagen inden påbegyndelse af ny periode - ellers fornyes abonnementet automatisk. [DAHL5] [JKP6] 

4.5     Fortrydelsesret

I overensstemmelse med lov om fjernsalg har abonnenten 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra og med den dato, købet registreres hos Knowl’ge, uanset hvornår brugeren første gang logger på og anvender Tjenesten. Hvis abonnenten fortryder sit køb, skal dette meddeles skriftligt til Storytel.dk via kontaktformularen på www.knowlge.com/contact eller fra gyldig e-mail inden 14 dage fra oprettelse til info@knowlge.com.

5       Begrænsninger i anvendelsen af Tjenesten

Kun Brugere med retmæssig adgang til Tjenesten må benytte Tjenesten, og kun til Brugerens egen individuelle brug. Brugeren må ikke kopiere, udlåne eller udleje hverken e-bøger eller lydbøger fra Tjenesten. Brugeren må ikke, hverken helt eller delvis, kopiere bøger eller andet fra Tjenesten til eget eller andres brug. 

Brugeren må ikke anvende ord eller udtryk i eventuelle oplæsninger, kommentarer eller anbefalinger af e-bøger, der kan virke diskriminerende, krænkende eller stødende, i forum, der kan knyttes til Knowl’ge. Abonnenten har ikke ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår uden Knowl’ges skriftlige samtykke.

Hvis Knowl’ge bliver opmærksom på, at en bruger har forbrudt sig mod ovenstående vil adgangen til Maneno øjeblikkeligt blive spærret, og abonnenten (forældre/værge hhv. skolen/læreren) med ansvar for denne brugers adgang vil blive orienteret om årsagen til, at brugerens adgang er spærret. 

6           Knowl’ge rettigheder og pligter

Brugeren har adgang til Tjenesten hele døgnet, syv dage om ugen. Knowl’ge stiller dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i adgangen til Tjenesten, har Knowl’ge lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten. 

Knowl’ge er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på mobilnettet, internettet eller i brugerens lokale netværksadgang.

Knowl’ge har endvidere ret til, i rimeligt omfang, helt eller delvist at lukke Tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af Maneno App’en. 

Knowl’ge har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

7       Fortrolighedspolitik

 

7.1     Personoplysninger

Når en brugerprofil oprettes eller anvendes på Tjenesten indsamler og behandler Knowl’ge personoplysninger om såvel abonnenten som brugeren. De oplysninger Knowl’ge indsamler og behandler er foruden abonnentens/brugerens personlige oplysninger (eksempelvis ved oprettelse og opdatering af abonnementskonto og brugerprofil/-er) og aktivitet på www.knowlge.com i øvrigt (eksempelvis supportsite eller bruger-fora) indsamlet af cookies.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er afgivet i forbindelse med. 

7.2     Anvendelsesoplysninger

Derudover indsamler Tjenesten oplysninger om brugerens aktivitet på Tjenesten, herunder først og fremmest brugerens læsning (antal ord læst pr minut, antal ord undersøgt, titler læst eller åbnet). Derudover registreres også anden aktivitet i Maneno, hvilket rækker fra brugerens søgning efter bøger i biblioteket på genre og sværhedsgrader over lydoptagelse af brugerens oplæsning af bøger og lagring af profilbillede til brugerens interaktion med andre brugere på Maneno i form af afsendelse/accept af venneanmodninger, deling af oplæsninger/anmeldelser af bøger og placering på  ranglister.

Oplysningerne benyttes først og fremmest med henblik på at sikre, at Tjenesten fungerer fremtræder, som brugeren forventer uanset, hvilken enhed brugeren benytter til at tilgå Tjenesten fra. Herudover indsamles informationerne med henblik på undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af Manenos ydelser, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.[DAHL7] 

Udover det anførte behandler og videregiver Maneno ikke personoplysninger, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

7.3     Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om brugeren hos Maneno, rettes henvendelse på info@knowlge.com eller telefon +45 6173 2900. 

Er der registreret forkerte data, eller har brugeren andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om denne, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

7.4     Beskyttelse af personoplysninger

Brugerens videregivelse af personlige oplysninger til Maneno sker på brugerens eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om brugeren, har brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til brugeren. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles er urigtige eller vildledende, har brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger gøres til genstand for behandling, og tilbagekalde sit samtykke til behandling.

Eventuel klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 

8       Tvister

Knowl’ge har ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis der er grund til mistanke om, at en abonnent ikke opfylder denne aftales vilkår. 

En eventuel tvist mellem Knowl’ge og abonnenten skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed. 

Hvis parterne ikke kan enes, kan abonnenten indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet såfremt sagen opfylder betingelserne herfor. 

Klage kan indgives til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse info@knowlge.com oplyses.

Enhver af parterne kan ligeledes indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, idet værneting i så tilfælde er aftalt til Københavns Byret.

 

 

Copyright © 2016 Knowl'ge ApS. Alle rettigheder forbeholdes.